கைத்தறி வண்ணக்கட்ட வேட்டிகள்…

“விசைதறியில் உருவாக்கப்பட்ட துணி புகைப்பட கருவியில் எடுக்கப்பட்ட படம் போல. ஆனால், கைத்தறியில் நெய்யப்பட்ட துணியோ கையால் வரைந்த ஓவியம் ஆகும்” – திரு. உ.  சகாயம் இ.ஆ.ப

This product is currently out of stock and unavailable.

Browse Wishlist

Additional information

நீளம்

2 meters (4 முழம்), 4 meters (8 முழம்)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கைத்தறி வண்ணக்கட்ட வேட்டிகள்…”

Your email address will not be published. Required fields are marked *